Πληροφορίες για το «πρασίνισμα» και τις υποχρεώσεις των παραγωγών

304

Πληροφορίες για το «πρασίνισμα» και τις υποχρεώσεις των παραγωγών έναντι των δηλώσεων ΟΣΔΕ περιλαμβάνει σχετική παρουσίαση, που δόθηκε στην δημοσιότητα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών δεν προσμετρούνται στις αρόσιμες καλλιέργειες αυτές της βιολογικής γεωργίας, εφ’ όσον δηλωθούν στο ΟΣΔΕ από το γεωργό και προσκομιστεί πιστοποιητικό.

Αναλυτικότερα:

Υποχρεώσεις για πρασίνισμα

Διαφοροποίηση καλλιεργειών

1) Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων

-πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.

-η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.

2) Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια

-πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.

-η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης.

 

Διατήρηση βοσκοτόπων

 

– Οι γεωργοί δεν μετατρέπουν, ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura
-Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%

Η περιοχή οικολογικής εστίασης (5% της αρόσιμης) αφορά εκτάσεις αρόσιμης καλλιέργειας άνω των 15 εκταρίων.Η ομάδα του Agrotes.eu απαρτίζεται από εξιδεικευμένα άτομα στο χώρο της κτηνιατρικής, της ζωοτεχνίας, της γεωπονίας, των επενδύσεων, της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και της μελισσοκομίας.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *