00:00:00
18 Aug

Όλη η προκήρυξη για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

6 Ιανουαρίου 2017
45 Views

«Ποδαρικό» με το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία» προϋπολογισμού 443 εκατ. ευρώ κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του μέτρου.

Σκοπός της προκήρυξης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και πα-ρακολούθηση του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020. Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Υπομέτρα και δράσεις

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν στα ακόλουθα υπομέτρα και Δράσεις του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020:

Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Σύμφωνα με την προκήρυξη δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ’ αυτής.

Εξαιρουμένων των παραπάνω γεωργών, γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 30/31.01.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος αιτήσεων «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».

Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οι-κονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014 και για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».

Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € (πέντε χιλιάδες ευρώ), και οι οποίοι διευθύνουν αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας, θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αποδεικνύουν οτιδήποτε από τα κατωτέρω:

αα. είτε ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.

ββ. είτε ότι οι γεωργικές τους δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες και συγκεκριμένα ότι το σύνολο των εσόδων που αποκτήθηκαν από αγροτικές δραστηριότητες, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.

γγ. είτε ότι ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τα παραπάνω αποδεικνύονται με έγγραφα φορολογικού χαρακτήρα που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και προσκομίζονται, όποτε και με όποιο τρόπο ζητηθούν, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στα αρμόδια γραφεία υποδοχής αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το προηγούμενο έτος 2015, ο έλεγχος τήρησης της προϋπόθεσης του ενεργού γεωργού σύμφωνα με τα στοιχεία 2, 3 και 4, γίνεται βάσει υπολογισμού μιας θεωρητικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης, που αποτελεί το γινόμενο της μέσης εθνικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης ανά εκτάριο για το 2014 με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από τον γεωργό το 2015.

Ως έσοδα που αποκτήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο γεωργός από την γεωργική του δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ενωσιακής στήριξης καθώς και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται επίσης τα έσοδα από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων της εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι τα μεταποιημένα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του γεωργού και από την εν λόγω μεταποίηση προκύπτει άλλο γεωργικό προϊόν. Όλα τα άλλα έσοδα λογίζονται ως «έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες»,

Ως «έσοδα» νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και φόρων,

δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Ίσως σε ενδιαφέρει

Στους λογαριασμούς η εξισωτική του 2015. Δείτε on line τι σας αντιστοιχεί
Αγροτικά Νέα
7099 views
Αγροτικά Νέα
7099 views

Στους λογαριασμούς η εξισωτική του 2015. Δείτε on line τι σας αντιστοιχεί

agrotesadmin - 14 Αυγούστου 2017

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 11,3 εκατ. ευρώ της εξισωτικής του 201υς λογαριασμούς συνολικά 7.252 δικαιούχων πιστώθηκαν σήμερα Δευτέρα 14 Αυγούστου τα υπόλοιπα της εξισωτικής αποζημίωσης του…

Κρούσμα οζώδους δερματίτιδας βοοειδών στην περιοχή της Αργιθέας
Αγροτικά Νέα
1647 views
Αγροτικά Νέα
1647 views

Κρούσμα οζώδους δερματίτιδας βοοειδών στην περιοχή της Αργιθέας

agrotesadmin - 14 Αυγούστου 2017

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού ότι στις 11 Αυγούστου επιβεβαιώθηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών,…

Πληρωμή 1,8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικά Νέα
3346 views
Αγροτικά Νέα
3346 views

Πληρωμή 1,8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

agrotesadmin - 11 Αυγούστου 2017

Από τις 08/08/2017 έως τις 10/08/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.803.860,13 ευρώ. Oι πληρωμές αφορούν στην κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεων, για Μέτρα όπως Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία…

Άφησε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

Περισσότερα από αυτή την κατηγορία