00:00:00
24 Aug

Διημερίδα παρουσία Τσιρώνη για τον πρωτογενή τομέα του Ν. Έβρου

Διημερίδα με θέμα «Στρατηγικές Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στο Νομό Έβρου», διοργανώνουν στις 8 και 9 Μαρτίου 2017, η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., ο Δήμος Ορεστιάδας και το Επιμελητήριο Έβρου.

Οι εργασίες της διημερίδας ξεκινούν την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00 πμ. στο Αμφιθέατρο «Ζαφείρης Άμπας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και θα απευθύνει ομιλία ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσιρώνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 09.30

– 10.00 Προσέλευση Συνέδρων 10.00

– 10.30 Χαιρετισμοί 10.30

– 11.00 Γιάννης Τσιρώνης, Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 1 η Συνεδρία: Οι Βασικοί Άξονες της Ανάπτυξης: Καινοτομία, Έρευνα, Συνεργασία Προεδρείο: Σπ. Κουτρούμπας, Χρ. Τοψίδης

11.00 – 11.15 Σπύρος Κουτρούμπας, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας ΔΠΘ “Καινοτόμες Δράσεις στη Γεωργία: Πρακτικά Παραδείγματα”

11.15 – 11.30 Δημοσθένης Κασσαβέτης, Καθηγητής ΔΠΘ, Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης “Η Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Παράγοντας Τοπικής Ανάπτυξης. Μορφές Συνεργατικών Σχημάτων στη Νομοθεσία, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα”

11.30 – 11.45 Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου “Δημιουργία Καταστήματος και E-Shop για τα Παραδοσιακά Τοπικά Προϊόντα του Ν. Έβρου – Μια Πρόταση Ανάπτυξης από το Επιμελητήριο Έβρου”

11.45 – 12.00 Συζήτηση

12.00 – 12.30 Διάλειμμα 12.30 – 12.45 Απόστολος Κυριαζόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΔΠΘ “Βοσκήσιμοι Πόροι στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: Προβλήματα και Προοπτικές”

12.45 – 13.00 Σιδέρης Φωτιάδης, Δρ. Γεωπονίας, ΕΔΙΠ ΔΠΘ “Κτηνοτροφικό Ρεβίθι: Ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής στην Π.Α.Μ.Θ.”

13.00 – 13.15 Θεόδωρος Μανουσίδης, Γεωπόνος, Υποψ. Διδάκτορας ΔΠΘ “Αιγοπροβατοτροφία: Προβλήματα – Δυνατότητες – Προοπτικές” 13.15 – 13.30 Άννα-Μαρία Κάλφα, Κτηνίατρος-Ιχθυοπαθολόγος, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης “Δυνατότητες Ανάπτυξης με την Αξιοποίηση των Λιμνοθαλασσών και Προσδιορισμός Αλιευτικών Πεδίων Οστρακοαλιείας στις Ακτές της Π.Α.Μ.Θ.”

13.30-13.45 Συζήτηση

 

2η Συνεδρία: Προβλήματα Ανάπτυξης και Καλές Πρακτικές Καινοτομίας από Επιχειρήσεις του Αγροτικού Τομέα στον Ν. Έβρου Προεδρείο: Ευγ. Μπεζιρτζόγλου, Κώστας Δαδούσης

13.45 – 14.00 Κώστας Δαδούσης, Κτηνίατρος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας “Η Κτηνοτροφία στον Έβρο. Ζωονόσοι, Προβλήματα και Προοπτικές Ανάπτυξης”

14.00 – 14.15 Γεώργιος Μπόμπολος, Υπεύθυνος Γεωτεχνικού Τμήματος, Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε. “Πειραματική Καλλιέργεια σε Συνεργασία με το Δ.Π.Θ. για τον Εντοπισμό Ποικιλιών Μαλακού Σίτου Υψηλής Διατροφικής και Προστιθεμένης Αξίας. Διενέργεια Καλλιεργειών Βιομηχανικής και Εργαστηριακής Κλίμακας”

14. 15 – 14. 30 Θανάσης Παπαζηλάκης, Πρόεδρος της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ “Η Κτηνοτροφία ως Άξονας Ανάπτυξης για τον Νομό Έβρου”

14.30 – 14.45 Γιάννης Παυλούδης, Πρόεδρος της Hellas Frost AE “Ιστορία και Προβλήματα μιας Εταιρείας στην Παραγωγή και το Εμπόριο Κατεψυγμένων Λαχανικών»

14.45 – 15.00 Χρήστος Παρασχούδης, Πρόεδρος Συνεταιρισμού Θρακών Αμνός “Συνεταιρισμός «Θρακών Αμνός»: Δράση, Προβλήματα, Προοπτικές”

15.00-15.15 Συζήτηση Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

3 η Συνεδρία: Συνεργασία: Το Νέο Θεσμικό και Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Προεδρείο: Ρούλα Κουτσού, Χρ. Χατζησαββίδης, Χρ. Δαμαλάς

10.00-10.15 Ελένη Τσιομίδου, Δρ. Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Συνεργάτης του αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιρώνη “Η ανάγκη δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων και η νέα Υπουργική Απόφαση για τις Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών” 10.15-10.30 Μαρία Τσάρα, Προϊσταμένη Τμήματος για την Συνεργασία και την Καινοτομία στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Χρηματοδότηση των Δράσεων για τη Συνεργασία και την Καινοτομία από το Πρόγραμμα Αγροτικής ανάπτυξης»

10.30-10.45  Δημήτρης Μουλούδης, Υπεύθυνος Δράσεων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. “Οι Δράσεις του ΠΑΑ για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης” 10.45-11.00 Βασίλης Τακτικός, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) “Οι Βασικές Αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας – Ο Νέος Νόμος για την Κοινωνική Οικονομία”

11.00-11.15 Συζήτηση 11.15-12.00 Διάλειμμα 4 η Συνεδρία: Προβλήματα και Δυνατότητες Συνεργασίας στον Αγροτικό Τομέα Προεδρείο: Ελένη Τσιομίδου, Έλ. Ράπτου

12.00 – 12.15 Σταυριανή Κουτσού, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης “Συνεργατικά Σχήματα και Τοπική Ανάπτυξη”

12.15-12.30 Χρήστος Καρελάκης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ “Απόψεις και Πολιτικές Ανάπτυξης της Αιγοπροβατοτροφίας σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης”

12.30-12.45 Ματίνα Κανάκη, Γεωπόνος-Μηχανικός Περιβάλλοντος “Εναλλακτικές Μέθοδοι Χρηματοδότησης στα Συνεργατικά Σχήματα”

12.45 – 13.00 Συζήτηση 5 η Συνεδρία: Καλά Παραδείγματα Συνεργατικών Σχημάτων στον Αγροτικό Τομέα Προεδρείο: Βασίλης Τακτικός, Eλ. Ζαφειρίου, Χρ. Καρελάκης

13.00 – 13.30 Ομάδες Παραγωγών Ν. Έβρου Σπαραγγιού και Σκόρδου “Ιστορία, Προβλήματα, Σχέδια Ανάπτυξης”

13.30 – 13.45 Τασούλα Αμανατίδου, Πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Το Ζαχαροκάλαμο» ”Ιστορία Δημιουργίας του Συνεταιρισμού”

13.45 – 14.00 Ζωή Φραγκούδη, Πρόεδρος Γυναικείου Συνεταιρισμού «ΓΑΙΑ» ”Ιστορία, Προϊόντα και Προβλήματα του Συνεταιρισμού”

14.00 – 14.15 Αντώνης Καράγιωργας, Εκπρόσωπος του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Bios Coop”

14.15 – 14.30 Συζήτηση 14.30 – 15.00 Λήξη Εργασιών Διημερίδας – Συμπεράσματα


RadioEvros.gr

Ίσως σε ενδιαφέρει

1,8 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για την αντιμετώπισης ζωονόσων στην Ελλάδα
Αγροτικά Νέα
100 views
Αγροτικά Νέα
100 views

1,8 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για την αντιμετώπισης ζωονόσων στην Ελλάδα

agrotesadmin - 24 Αυγούστου 2017

Η Κομισιόν έχει εκδώσει ειδική απόφαση επιχορήγησης προς την Ελλάδα, ύψους 1.836.877 ευρώ, για την περίοδο 1η Απριλίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, με σκοπό τη χρηματοδότηση…

Μήνυμα για μειώσεις στην τιμή του γάλακτος!
Αγροτικά Νέα
432 views
Αγροτικά Νέα
432 views

Μήνυμα για μειώσεις στην τιμή του γάλακτος!

agrotesadmin - 24 Αυγούστου 2017

Συγχαρητήρια για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας στη συγκρότηση της Διεπαγγελματικής για τη Φέτα έδωσε στον πρόεδρό της κ. Νίκο Παλάσκα, ο…

Προκήρυξη τοπικών προγραμμάτων Leader με νέα απόφαση
Αγροτικά Νέα
992 views
Αγροτικά Νέα
992 views

Προκήρυξη τοπικών προγραμμάτων Leader με νέα απόφαση

agrotesadmin - 23 Αυγούστου 2017

Με απόφαση του ΥΠΑΑΤ θεσπίστηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του υπομέτρου 19.4, του Μέτρου 19 LEADER/CLLD (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ).…

Άφησε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

Περισσότερα από αυτή την κατηγορία