00:00:00
27 Jun

Η απάντηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για το δημοσίευμα του agrotes.eu

23 Φεβρουαρίου 2017
2 Views

Αναρτούμε αυτούσια την απάντηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για το δημοσίευμα του agrotes.eu με τίτλο «Του στέρησαν μια για πάντα τις επιδοτήσεις από έλεγχο που δεν έγινε ποτέ».

Αναλυτικότερα:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

Αθήνα 23.2.2017

Αριθμ. Πρωτ.: 18335

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο Διευθυντή Σύνταξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “agrotes.eu”

Θέμα: Απάντηση σε δημοσίευμα της 16.2.2017 του ενημερωτικού portal agrotes.eu

 

Σχετικά με το από 16.2.2017 δημοσίευμα που αναρτήθηκε στο ενημερωτικό portal agrotes.eu με τίτλο «Του στέρησαν μια για πάντα τις επιδοτήσεις από έλεγχο που δεν έγινε ποτέ», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών των ενισχύσεων από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) στη χώρα μας. Λειτουργεί από το 2001 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι αρμόδιος για την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών που διέπουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) καθώς και του συμπληρωματικού εθνικού θεσμικού πλαισίου. Μια από τις βασικές αρμοδιότητες του είναι η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων πριν από την καταβολή της εκάστοτε ενίσχυσης. Επισημαίνεται επιπλέον ότι το έργο του Οργανισμού ελέγχεται συνεχώς από τα αρμόδια θεσμικά όργανα προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των πόρων της ΚΓΠ (περίπου 3 δις. Ευρώ ετησίως για την χώρα μας) και να αποτρέπεται η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα για όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα περί των επιτόπιων ελέγχων που διεξάγεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνεται ότι, σε εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 85112/27.7.2015 Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα «Διαδικασίες ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων και μέτρων στήριξης στα πλαίσια των Καν. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013». Σε αυτήν αναφέρεται ότι « η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων μπορεί να ανακοινώνεται υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου… Ωστόσο, για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα, η ανακοίνωση που καθορίζεται στο προηγούμενο διάστημα δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, με εξαίρεση τις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις… Η προαναγγελία γίνεται είτε τηλεφωνικώς είτε με συστημένη επιστολή είτε με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Δήμο/Δημοτικό κατάστημα /Κοινοτικό κατάστημα και φορέα υποβολής ΕΑΕ (ενιαία αίτηση ενίσχυσης), είτε με αποστολή e-mail (εφόσον έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ)». Επίσης στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι, εάν ο γεωργός ή ο αντιπρόσωπος του παρεμποδίζουν την διεξαγωγή ενός επιτόπιου ελέγχου, οι σχετικές αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση στον εν λόγω γεωργό. Παρεμπόδιση διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου συνιστά ιδίως η αδικαιολόγητη μη προσέλευση του γεωργού στον έλεγχο μετά από προειδοποίηση….».

Το εν λόγω δημοσίευμα αποτυπώνει ανώνυμα και αυτούσια την προσωπική άποψη και εξιστόρηση ενός κτηνοτρόφου, χωρίς να έχει προηγουμένως διασταυρώσει τα γεγονότα και τις πληροφορίες με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται παραπάνω ούτε να έχει ζητήσει την άποψη και την θέση της αρμόδιας/ων υπηρεσίας/ων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπρόσθετα, μεταφέροντας αυτούσια την φράση του κτηνοτρόφου «τα προβλήματα μου αρχίζουν από το 2011 και μετά και συγκεκριμένα μου τα δημιούργησε η προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ στο υποκατάστημα Ιωαννίνων» προσβάλει μια εργατική και ευσυνείδητη υπάλληλο του Οργανισμού και διαβάλλει την εικόνα και το έργο όχι μονό της συγκεκριμένης Περιφερειακής Υπηρεσίας αλλά και ολόκληρου του Οργανισμού.

Η Διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει την αμφισβήτηση και την υπονόμευση του έργου και του ηθικού των εργαζομένων του και δηλώνει ότι επιφυλάσσετε να εξαντλήσει όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα για την υπεράσπιση τους, καθώς και για την προάσπιση του έργου και του κύρους του Οργανισμού.

Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί το ανωτέρω κείμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 2 του Νόμου 4356/2015, ο οποίος τροποποιεί το Νόμο 1178/1981.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

Ίσως σε ενδιαφέρει

Από 13 Ιουλίου οι αιτήσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Αγροτικά Νέα
31 views
Αγροτικά Νέα
31 views

Από 13 Ιουλίου οι αιτήσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

agrotesadmin - 26 Ιουνίου 2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εξέδωσε στις 22/06/2017 την προκήρυξη του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη…

Όλες οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας
Αγροτικά Νέα
40 views
Αγροτικά Νέα
40 views

Όλες οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας

agrotesadmin - 26 Ιουνίου 2017

Ένα πακέτο πληρωμών, που υπολογίζεται περί τα 30 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα από την ενιαία ενίσχυση και τις συνδεδεμένες του 2016, έχουν προγραμματίσει για…

Πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 145,1 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ
Αγροτικά Νέα
28 views
Αγροτικά Νέα
28 views

Πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 145,1 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ

agrotesadmin - 26 Ιουνίου 2017

Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ- ΠΣΕΑ) Ύψους 145.102,37 ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α. Μια νέα πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) για το πρόγραμμα «Πυρκαγιές 2013» πρόκειται να πραγματοποιήσει…

Άφησε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

Περισσότερα από αυτή την κατηγορία